Thông tin liên hệ
Cổng thông tin giáo dục - Education Network
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí bạn đọc liên hệ qua địa chỉ:
Ban quản trị website - Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn
Địa chỉ: An Ngãi Tây - Hòa Sơn - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: (02363)730 226
Thầy: Phạm Trần Thế Phương - Email: Thephuong.it@gmail.com - DĐ: 0905 114 002
Thầy: Phạm Văn Phương - Email: phavaphu@gmail.com - DĐ: 090 535 1899
----------------------------------
Vị trí trường Tiểu học Hòa Sơn 2 trên bản đồ
Xin chân thành cảm ơn trước !
 X - Mời click chuột vào đây để đóng cửa sổ này!